slogan
 • nl
EUR

Winkelwagen is leeg

Call us

ReservatievoorwaardenHet huis is geschikt voor maximaal 16 personen.
Beschrijving van de verhuurde gedeeltes van de woning:

 • Gelijkvloers: Woonkamer met eetgedeelte, volledig ingerichte keuken en aanpalend buitenterras. 1 slaapkamer (2 personen) met een douche met wastafel. Toilet voor mannen, vrouwen, mindervaliden. Traphal. Overdekte hal met bbq, pingpongtafel
 • Tussenverdiep: 1 slaapkamer (2 personen) met douche en wastafel.
 • 1ste verdieping: 6 slaapkamers (2 personen), 4 doucheruimtes met wastafel, 1 toilet.
 • 2 de verdieping: Televisiekamer met kicker
 1. Aanvaarding goede staat
  De verhuurder biedt de woning aan en de huurder aanvaardt het goed in de staat zoals het zich bevindt.
  De woning bevindt zich in perfecte staat, zonder gebreken, in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid en conform zowel de Koninklijke als de lokale wetten en besluiten, die van toepassing zijn.
  Indien de huurder opmerkingen heeft, dient hij deze te maken binnen de 2 u na aankomst.

 

 1. Bestemming en gebruik
  1. Het goed is exclusief bestemd voor bewoning op basis van seizoensverhuring. De huurder kan van deze woning niet zijn hoofdverblijfplaats maken. Elke wijziging door de huurder aan de bestemming of het gebruik van het goed is niet toegestaan.
  2. Het vakantiehuis heeft 16 slaapplaatsen en voorzieningen voor maximaal 16 personen. Het is niet toegestaan om de woning met meer dan het vermelde maximum aantal personen te bewonen.
  3. Staat van het goed: Het verhuurde goed wordt voor in gebruik name volledig gepoetst en in een nette staat gebracht. Bij het verlaten van de woning dient het huis terug in een nette staat afgeleverd te worden (opgeruimd, veegschoon ).
  4. Bij het voor de eindschoonmaak vermelde tarief gaan wij er van uit dat u zelf voor vertrek zo nodig alles op zijn plaats terugzet, de afwas gedaan is en alle gebruikte huishoudelijke apparatuur en het sanitair is schoongemaakt en u de bedden achterlaat, lakens afgehaald.
  5. De barbecue is op houtskool. De houtskool en aanmaakblokjes worden door de huurders meegebracht. De bbq wordt zonder assen en met afgewassen bakroosters achtergelaten.
  6. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden dat van de borg kan worden afgetrokken.

 

 1. Overdracht en onderverhuur
  Het is de huurder niet toegestaan zijn rechten over te dragen, noch het pand te verhuren aan derden.

 

 1. Betaling en voorwaarden
  1. De huurprijs staat vermeld op de website onder tarieven.
  2. Alvorens een boeking definitief wordt, dient er 50% van de huurprijs betaald te worden. Het restant van de huurprijs dient minstens 6 weken voor ingebruikname van het goed betaald te worden.
  3. De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huur volledig aantoonbaar betaald is en het huurcontract, ondertekend, in het bezit is van beide partijen.
  4. Bij niet-tijdige betaling is de huurder in verzuim. De verhuurder stelt hem hiervan op de hoogte. Hij heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen de 7 dagen te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt het huurcontract geannuleerd op de dag van het verzuim. Het vooruitbetaalde bedrag van 50% geldt dan als annuleringskost.
  5. Indien de huurovereenkomst binnen 6 weken voor de dag van aanvang tot stand komt, moet de gehele huurprijs worden voldaan.
  6. De verhuurder behoudt zich het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval wordt de huurder zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de annulatie van het huurcontract en zal deze binnen twee weken na annulatie de reeds betaalde huur teruggestort krijgen.
  7. Annulatievoorwaarden: In geval van annulering door de huurder dient deze een annulatiekost te betalen ten belope van:
   • tot 6 weken voor het vertrek het betaalde voorschot (50 % van de totale som) verschuldigd
   • vanaf 6 weken voor het vertrek is de totale verhuurprijs verschuldigd
  8. Bij vroegtijdig vertrek of niet in gebruik nemen van de woning heeft u geen enkel recht op terugbetaling.

 

 1. Verbruik en kosten
  1. De vaste kosten staan vermeld op de website. De kosten voor water, elektriciteit zullen apart verrekend worden na de verhuring. Deze kosten zijn: 120 € schoonmaakkosten, Het gebruik van water en elektriciteit zal worden opgenomen bij start en vertrek uit de vakantiewoning. De prijzen voor water en elektriciteit zijn de marktprijzen op het moment van aankomst.
  2. Bed- en keukenlinnen zijn normaalgezien niet voorzien. Te voorzien bedlinnen is: laken, kussensloop en dekbedovertrek. In geen geval mogen de bedden gebruikt worden zonder extra bedlinnen. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden. U kan echter wel bedlinnen huren. Graag op voorhand laten weten of u van deze service gebruik maakt. De prijs voor hoeslaken, kussensloop en dekbedovertrek bedraagt 9.00 euro per persoon.
  3. De huurder verbindt er zich toe, het verhuurde goed en zijn inhoud in alle situaties te behandelen als een goede huisvader. Dit betreft o.a. het sluiten van ramen en deuren bij wind/regen, het afsluiten van de woning bij afwezigheid.

 

 1. Afvalverwerking De huurder verbindt er zich toe om zijn afval correct te sorteren volgens de procedure beschreven in 6.2.
  Te volgen procedure:
  1. Prullen- afvalbakken legen
   Het restafval moet in vuilzakken gestoken worden en wordt buiten op de voorziene plaats gedeponeerd. Er zullen steeds zakken klaarliggen. Er liggen ook enkel PMD zakken klaar. Indien er restafval in de houtkachel wordt verbrand, zal er een bijkomende kost gerekend worden voor het poetsen van de kachel.
  2. alleen GFT (Groente, Fruit & Tuin) afval in de groene container
  3. Glas mag in de daartoe voorziene container gelegd worden, Lege flessen/potten dienen wel uitgespoeld te zijn. Metalen of kunststof deksel mogen niet in de glascontainer gegooid worden.
  4. Eventueel karton en papier uitvouwen en eveneens in de daartoe voorziene container doen.

 

 1. Huurwaarborg
  1. Om een goede afloop van het huurcontract te verzekeren, betaalt de huurder een huurwaarborg van € 600,00 aan de verhuurder, alvorens hij het goed in gebruik mag nemen. De huurwaarborg wordt ofwel overgeschreven ofwel cash betaald bij aankomst aan de vakantiewoning.
  2. De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huurwaarborg volledig aantoonbaar betaald is. Bij gebreke van betaling zal de overeenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd. De huurwaarborg staat volledig los van de te betalen huur.
  3. Wanneer zowel huurder als verhuurder akkoord zijn kan na de huurperiode deze waarborg aangewend worden om de verbruikskosten en eventuele tekortkomingen te verrekenen.
  4. Wanneer geen schade verricht is, zal deze huurwaarborg (eventueel verminderd met de alle verbruikskosten) binnen de 3 weken na de huurtermijn terugbetaald worden door de verhuurder. Eventuele bankkosten hieraan verbonden (let wel: bij correct gebruik van de IBAN gegevens is een bankoverschrijving binnen de EU gratis) zijn ten laste van de huurder.

 

 1. Aansprakelijkheid huurder
  1. De huurder is aansprakelijk voor schade aan het vakantiehuis toegebracht door hemzelf en/of door zijn reisgenoten dan wel bezoekers. Hij is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het huis en hij verplicht zich het huis netjes en schoon te houden.
  2. Het is de huurder niet toegestaan om meer of andere personen c.q. dieren in het vakantiehuis onder te brengen. De eigenaar of conciërge mag in dat geval de huurder weigeren.
  3. De huurder is verantwoordelijk voor alle vormen van schade inclusief aan inboedel zoals op het einde of na de verhuurperiode door de verhuurder wordt vastgesteld.
  4. Alle schade dient voor vertrek van de huurder aan de verhuurder gemeld te worden.
  5. In geval van geen schade wordt de huurwaarborg binnen 3 weken na het verstrijken van dit contract door de verhuurder aan de huurder per bank teruggestort via bankrekening, na het verrekenen van eventuele lasten of kosten.

 

 1. Bezoek van de verhuurder
  Het is de verhuurder toegestaan, door middel van een afspraak met de huurder, het goed te bezoeken, met als doel na te gaan of alle verplichting uitgevoerd worden. Dit recht moet rekening houden met het privé leven van de huurder en met mate uitgevoerd.

 

 1. Verantwoordelijkheid bij ongevallen en inbraak
  1. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen die in en/of rondom het huis gebeuren.
  2. De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van braak. Bij diefstal zonder sporen van braak, bijv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is de huurder aansprakelijk voor de geleden schade.

 

 1. Aankomst en vertrek.
  De aankomst in een vakantiewoning vindt normaliter plaats tussen 16 en 19 uur, tenzij anders is overeengekomen. Het wordt aanbevolen om de avond voor vertrek telefonisch contact op te nemen met degene, die de ontvangst regelt, ten einde een precieze tijd en plaats af te spreken en om opnieuw te bellen, indien de afspraak gewijzigd moet worden ten gevolge van onvoorziene omstandigheden. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan De Chasse Patate niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de woning op het moment, dat de huurder ter plekke arriveert.

 

 1. Allerlei
  1. Eventuele drukfouten in dit contract, onze webstek of andere formulieren en documenten, zijn onder voorbehoud.
  2. De verhuurder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen door middel van errata.
  3. De verhuurder en verhuurbemiddelaar zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk en verantwoordelijk voor ontstane schade aan alle betrokken personen of roerende- en onroerende goederen.
  4. De afzonderlijke huurinstructies maken integraal deel uit van deze overeenkomst. Gelieve alle bepalingen strikt te volgen.
  5. Huisdieren. In de woning is het niet toegestaan om een huisdier mee te nemen.
  6. Geluidsoverlast: Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer is verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt, wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en wanneer het van aard is de rust van de vakantiegangers van het andere pand, als ook de buren te verstoren.

en.

0494 33 32 57 (eigenaar Kristel) • info@dechassepatate.be
De Chasse Patate
Hoogstad 2
9690 kluisbergen

Copyright 2018 © Chasse Patate - All Rights Reserved
Reservatievoorwaarden  |  Disclaimer  |  Cookies